NABÍDKA

 

Úvod

Proč vznikl tento web? Splnit dluh, který cítím, zpřístupnit vše nejcennější a praktické z mého života a poznávání. Je to tedy síla, fakt.

 1.

Co je to pravda

Mimo naše celoživotně získávané jistoty, názory, zkušenosti, dojmy a pravdy, existuje nadčasová pravda - principy vítězného života.

 2.

Světové dějiny

Staletí dopředu chronologicky zaznamenané světové události jako svědectví o pravdivosti bible a vstupech milujícího Boha do historie.

 3.

Jak poznat Boha

Jak se vyvarovat doměnek, zklamání a zcestných závěrů, při hledání lidskými způsoby a praktikami? Hledat tam, kde se Bůh dává znát.

 4.

Kdo je ten muž

Poznání jedinečného zpúsobu, kterým chce Bůh obšťastnit, zhodnotit naše životy a vyřešit k dobru situace, které Mu zpřístupníme.

 5.

Invaze z vesmíru

O celosvětové události, celovesmírného významu, která odmění věrné na zemi, oslaví Boha a poučí vesmír. Chcete mít osobní účast?

 6.

Návštěvníci z kosmu

Jak mít jasno a nestrachovat se různých ufologií, mimozemšťanů, marťanů, i když "to funguje", setkám-li se s "tím" a nejde "to" vysvětlit.

 7.

Původ zla

Všech se nás to dotýká a přitom nic o něm nevíme. Je zlo pro život nezbytné? Odkud se vzalo? Lze mu čelit? Odpovědi nacházíme jen v jednom zdroji.

 8.

Podvod jako strategie

Jak snášíte, když vás někdo podvádí? Souhlasíte s manipulací lidmi skrze "růžové brýle" a neinformovanost? Čím se proti těmto praktikám bráníte?

 9.

Co vytváří jistotu?

Je rozumné vzít dítěti slabikář? Chromému oporu? Svářeči brýle? Jak se cítíte na skalnaté vyhlídce bez zábradlí? Musí to tak být? Nemusí!

10.

Jedna třetina Boha

Od živoření k životu. O jednom z největších obdarování člověka Bohem. Učí nás rozeznat dobro od zla. Pomáhá nám zbavit se závislosti na zlu a uschopňuje nás být závislí na Bohu.

11.

Komunikace je když...

Jedna z nejstarších komunikativních dálnic, na vzdálenosti, o kterých se i nám ani nezdá. Zapomenutá a znovu objevená. Vyzkoušejte.

12.

Víra nebo rozum?

Racionalita pro vzdělance, víra pro naivisty, zmanipulované a "tonoucí, kteří se chytají stébla"? Věřícími jsou ale i vědci a akademici. A jsou v převaze. Tak jak je to vlastně?

13.

Bůh tě zachrání, souhlasíš?

I když záchrana hříšného člověka - spasení, je výlučně Boží záležitostí, přesto Bůh pro svou spolupráci s lidstvem vymyslel pro člověka způsob, jak s tímto opatřením souhlasit.

14.

Znovu se narodit

Již po několika trpkých životních zkušenostech, člověk v myšlenkách sní o možnosti: "narodit se jinde, někomu lepšímu, v blahobytných podmínkách, pro ideální dobu"...atd. Zas tak úplně nemožné to není.

15.

Do nebe se jde vodou

Voda je tekutina života. Rodí se v ní život, svoji převahou jej naplňuje, očistnou schopností udržuje a stává se nám i branou k novému životu.

16.

Až za vesmír

Možná, že momentálně nemáte na letenku raketoplánem do vesmíru a vaše touha nadále přetrvává? S Kristem můžete i dále. Let´s go!

17.

Ze třetího nebe...

I přes miliardové investice, zaslechnout nějakou zprávu z dalekého vesmíru, jsme stále "nevidomí". Možná postačí hledat jinak a jinde.

18.

Zrcadlo a svoboda

Zvykli jste si na zrcadlo? Odhalí naše znečištění, nebo nedbalost. Pro nápravu našeho zevnějšku nemůže více udělat. Potřebujeme zrcadlo i pro náš vnitřní stav? Kde a jak jej získat?

19.

Nepřekonaný systém 4 + 6 (1)

Mnohdy je lepší, než pracně řešit následky, seznámit se s prevencí. I když, i to něco stojí, zvláště jde-li o uzdravení toho nejdůležitějšího, vztahů.

20.

Nepřekonaný systém 4 + 6 (2)

Školy přestaly děti učit krasopisu, prý "soukromý záznam žáka". Do jaké míry je to soukromá věc nenaučit děti úctě? Myslíte, že i tento přínos demokracie lze považovat za plus?

21.

Nepřekonané překonáno?

I prokazatelné zlo, když nenazýváte pravým jménem, časem jakoby "přestane vadit", a po čase, je-li vedeno promyšleně, pozvolna a inteligentně, jsme ochotni je označit jako dobro. Nevěříte?

22.

Další zoologické diléma?

Šelma se znaky beránka. Je možné, aby selhaly zákony dědičnosti? Co může být příčinou této anomálie? Proč je tato abnormalita rozpoznaná až nedávno?

23.

Koho, nebo co uctívat?

Vyžadovali na vás rodiče úctu? Jak vás úctě vyučovali? Projevujete přirozeně úctu, když máte důvod? Pociťujete, že by někdo na vás úctu vynucoval? Myslíte si, že k úctě je možné nutit?